Avustusten haku 1.-31.3.2018

EIJA JA VEIKKO LESOSEN SÄÄTIÖN AVUSTUSTEN HAKU MAALISKUUSSA

Eija ja Veikko Lesosen säätiö tukee monialaisesti erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Säätiö voi tukea lasten- ja nuorisokasvatukseen liittyvää esimerkiksi huumeiden vastaista toimintaa, järjestötoimintaa tai nuorten työllistymisprojekteja.

”Haluamme kohdistaa avustuksia erityisesti sinne, missä niitä aidosti tarvitaan – suoraan perheille, hyvinvointia edistäville toimijoille ja ruohonjuuritason vapaaehtoistyölle”, kertoo asiamies Suvi Helanen.

Keväällä 2018 säätiön haku uudistuu ja hakemukset tehdään säätiöiden tarpeisiin kehitetyn sähköisen järjestelmän kautta.

”Uusi hakujärjestelmä parantaa hakijoiden yksityisyyden suojaa, selkeyttää hakuprosessia sekä avustuspäätöksistä tiedottamista”, sanoo Helanen.

Eija ja Veikko Lesosen säätiö on jakanut 17 toimintavuotensa aikana avustusta yli 180:lle eri kohteelle. Joukossa on niin yksityishenkilöitä, työryhmiä, koululuokkia kuin harrastusryhmiäkin.

Avustuksilla on tuettu lasten harrastuksia ja perheiden hyvinvointia, mahdollistettu urheiluseurojen välinehankintaa, aktivoitu kyläseurojen toimintaa ja tuettu monenlaisten järjestöjen lapsille, nuorille ja perheille suuntaamia tapahtumia.

Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus, jolla on laaja tuntemus lasten ja nuorten hyväksi ja tueksi tehtävästä työstä.

Eija ja Veikko Lesosen säätiö on aktiivisesti mukana säätiökentän toiminnassa ja kuuluu säätiöiden tukijärjestöön, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan.

Raisa Lesonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 5453 870 / raisa.lesonen@headteam.com

Suvi Helanen, asiamies, puh. 050 3390 660 / saatio@headteam.com

Eija ja Veikko Lesosen säätiön tarkoituksena on avustaa lähinnä Pohjois-Suomen alueella tapahtuvaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa sairaanhoitotyötä, muun humanitäärisen työn sekä lasten ja nuorten parissa tapahtuvan vapaaehtoistyön tekemistä ja nuorten koulutusta muun muassa avustamalla alueella toimivia sairaaloita ja kouluja. Tämän lisäksi säätiö voi tukea lasten- ja nuorisokasvatukseen liittyvää esimerkiksi huumeiden vastaista toimintaa.