Lasten ja nuorten hyväksi

Eija ja Veikko Lesosen säätiö avustaa Pohjois-Suomessa tehtävää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa sairaanhoitotyötä, humanitääristä työtä, vapaaehtoistyötä ja koulutusta. Avustamme muun muassa pohjoissuomalaisia sairaaloita, kouluja, liikunta- ja kulttuuritoimijoita, tutkijoita ja yhdistyksiä. Säätiö voi myös järjestää hyväntekeväisyystapahtumia ja myöntää pieniä lahjoituksia hakuajan ulkopuolella. Tutustu avustuskohteisiimme alempana.

Hae avustusta Lataa logot

Yhteystiedot
Suvi Helanen, asiamies
saatio@headteam.com

Avustuskohteitamme

Säätiön avustus on mahdollistanut monipuolista toimintaa. Vertaistukea, Perheily-toimintaa ja perheiden jaksamista tukevaa toimintaa on kehitetty ja toteutettu kahden viime vuoden aikana merkittävästi.
—Maija

Oulun kehitysvammaisten tuki ry

Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys on perustanut Perheily-toimikunnan toteuttamaan Oulussa ja Oulun ympäristökunnissa Perheily-toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota vertaistukea, järjestää erityislasten perheille mielekästä, perheiden tarpeista ja toiveista lähtevää toimintaa. Perheily-toimikunnan tarkoituksena on entistä tehokkaammin koota koko perhe toimintaan mukaan, jolloin perheen muutkin lapset saavat vertaistukea muilta toimintaan osallistuvilta perheiltä. Perheilyn tarkoitus on osaltaan myös vaikuttaa kehitysvammaisten lasten elinolosuhteisiin olemalla mukana erilaisissa kehittämishankkeissa.

Oulun kehitysvammaisten tuki ry sai vuonna 2013 Perheily-toimintaan 1000 € avustusta Eija ja Veikko Lesosen säätiöltä. Säätiön avustuksella Perheily-toimikunta on voinut toteuttaa seuraavia asioita:

  • säännölliset kokoontumiset 1-2 kertaa kuukaudessa erityislasten perheille Villa Koivulassa musisoinnin ja vertaistuen merkeissä.
  • kylpyläreissu Kalajoelle 3.5.2014 – perheet ovat osallistuneet Kehitysvammaisten tukiliiton 15.11.2014 järjestämään perheilykoulutukseen Oulun Edenissä
  • kevät- ja syyskausina sunnuntaisin koko perheille tarkoitettu ohjattu liikuntatunti Perheilyliikkis Oulun Sarasuon koululla
  • vertaistuen teemailtoja ovat olleet mm. makkaranpaistoilta Villa Koivulan grillikodalla uusien jäsenten kanssa – osallistuttu Oulun seudun omaishoitajat ry:n hallinnoiman Hype-projektin esittelyyn
  • 4.12.2014 järjestetty kehitysvammaisten teemaviikkoon liittyen Älytekniikka tutuksi ja käyttöön koulutus- ja vertaistuki-ilta kouluikäisten lasten vanhemmille
  • perheilyväelle järjestetty vertaistukipäivä Oulu HopLopissa 10.1.2015

Perheily on mukana erityislasten ja heidän perheidensä asiantuntijana MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin hallinnoimassa ja RAY:n rahoittamassa Voimaperhe 2 -hankkeessa

Eija ja Veikko Lesosen säätiön avustus on mahdollistanut monipuolista toimintaa. Vertaistukea, Perheily-toimintaa ja perheiden jaksamista tukevaa toimintaa on kehitetty ja toteutettu kahden vuoden aikana merkittävästi.

Talven ja kevään 2015 aikana perheille järjestetään vielä esimerkiksi kylpyläpäivä Oulun Edenissä.

Nämä eri tapahtumat ja aktiviteetit ovat jokainen omalta osaltaan lisänneet erityislasten perheiden yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä on tärkeää perheiden arjessa jaksamisen kannalta.

Oulussa 14.1.2015
Maija Pelkonen
Puheenjohtaja
Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys ry

Avustusten myötä saatiin koulutettua myös vapaaehtoisia, jotka tekevät todella merkityksellistä työtä Pohjois-Suomen syömishäiriöön sairastuneiden kanssa
—Tanja

Pohjois-Suomen syömishäiriöperheiden alueyhdistys

Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet ry perustettiin vuonna 2009, jolloin Pohjanmaan alue jaettiin eri alueiksi. Tuolloin yhdistys sai myös Eija ja Veikko Lesosen säätiöltä avustuksen, joka edesauttoi oman alueyhdistyksen perustamisessa ja toiminnan panostamisessa myös Pohjois-Suomeen.

– Avustusten myötä saatiin koulutettua myös vapaaehtoisia, jotka tekevät todella merkityksellistä työtä Pohjois-Suomen syömishäiriöön sairastuneiden kanssa, kertoo Pohjois-Suomen Syömishäiriöperheet ry:n aluepäällikkö Tanja Tiainen.

Yhdistyksen toive on painottaa toimintaa vielä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, mutta myös sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjotaan edelleen esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja kaveritoimintaa.

– Isommissa kaupungeissa on esimerkiksi kahvihetkiä, jolloin voi tulla juttelemaan asian tiimoilta, kertoo Tanja.

Yhdistyksen rahoitus riittää perustoiminnan pyörittämiseen, mutta esimerkiksi Kemin ja Rovaniemen vapaaehtoisten koulutusmatkat Ouluun mahdollistuvat eri avustusten myötä.

– Tosi pienillä rahamäärillä teemme todella vaikuttavaa työtä, toteaa Tanja.

Tanja Tiainen on toiminut Syömishäiriöliitossa seitsemän vuotta ja tuona aikana hoidon tilanne on parantunut siitä mitä se on ollut, tosin vielä on työtä tehtävänä. Parhaillaan tavoitteena on käynnistää oma vertaistukiryhmä Kajaaniin.

Jatkossa panostusta tarvittaisiin erityisesti omaisten ja sisarusten huomioimiseen, lasten ja poikien sekä miesten syömishäiriöiden tunnistamiseen ja tukemiseen.

– Etupäässä perheet toivovat tietoa, se on ihan ensimmäisiä asioita. Monet soittavat neuvontapuhelimeemme ja se on suuri apu syömishäiriöön sairastuneiden nuorten perheille, sanoo Tanja.

Vuosien varrella suurin muutos on tapahtunut asenteessa ja sen myötä myös hoito on edistynyt.

– Paljon on kuitenkin vielä tehtävää ja toiveena olisi, että Oulun seudulle saataisiin syömishäiriöihin erikoistunut yksikkö tai poliklinikka, haaveilee Tanja.

Teoksissa korostuu sukupolvien välinen vuorovaikutus.
—Timo Harju

Elämäntuntoa taiteesta -hanke yhdistää sukupolvia

Elämäntuntoa taiteesta -hankkeessa tehdään ja tuodaan näkyväksi yhteisötaidetta Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2014-2016.

– Hankkeen kautta sosiaalialan laitosten ihmiset pääsevät esille korkealaatuisen taiteen tekijöinä, kertoo hankkeen taiteilija ja tuottaja Timo Harju.

– Hankkeen teoksissa korostuu sukupolvien välinen vuorovaikutus. Luovalla kielellä voi sanoa enemmän. Voi kertoa toiselle, miltä tuntuu elää.

Esimerkiksi kesällä 2015 hanke osallistui Tervastiima-viikoille Muistojen polku -kävelykierroksella.

– Perinnemaisemassa kuljettavan kierroksen varrelle tuotiin taiteen eri keinoin esiin hoivakotivanhusten ja muiden ylikiiminkiläisten muistoja. Alakouluikäisille puolestaan järjestettiin perinnetanssien leiri, jonka osallistujat esittivät tanssiteoksen Muistojen Polun varrella, kertoo Harju.

Lisäksi Oulun taidemuseossa oli kesällä 2015 esillä iiläisten vanhusten ja lasten tekemiä keinutuoliveistoksia, muotokuvia ja muistoäänite. Talvella 2015-2016 toteutetaan Raahen Vihannin SOS-lapsikylän lasten kanssa teatteriesitys, joka viedään kiertueelle myös lähikuntiin.

– Eija ja Veikko Lesosen säätiön tuki on ollut olennaisena osana lasten ja nuorten osioiden toteutumiseen hankkeessa, kertoo harju.

– Olen ylpeä ja innoissani, että sosiaalialan laitosten ihmiset pääsevät esille korkealaatuisen taiteen tekijöinä. Taiteilijuus kuuluu kaikille!

Avustus helpottaa elämäämme nyt paljon ja pystymme säästämään tulevia kisamatkoja varten.

Apua juuri tähän hetkeen

Olen 13-vuotias Sara ja luistelu on ollut harrastukseni kahdeksan vuotta. Parasta luistelussa on kilpailut ja tietenkin mitalisijat, jotka kannustavat harjoittelemaan aina vain paremmin. Olen päässyt muun muassa valtakunnalliseen debytanttien kultafinaaliin ja nyt kilpailen SM-noviisien sarjassa.

Tulevaisuudessa aion panostaa entistä enemmän taitoluisteluun ja tavoitteenani on edetä SM-uralle. Joskus toivottavasti työskentelen liikunta-alalla.

Perheeni taloudellisen tilanteen heikentyminen on tuonut hankaluuksia harrastamiseen ja luistelun jatkaminen on sen vuoksi ollut vaakalaudalla. Kevällä 2015 äitini haki avustusta Eija ja Veikko Lesosen säätiöltä. Tuen avulla pystyimme hankkimaan esimerkiksi uudet terät, luistimet ja pukukankaan kilpailuasua varten.

Avustus helpottaa elämäämme nyt paljon ja pystymme säästämään tulevia kisamatkoja varten. Hienoa, että Eija ja Veikko Lesosen säätiö tukee Pohjois-Suomen lapsia ja nuoria.

Kiitos tuesta!

Kiitos OYSin Sairaalaklovneille kun tulivat katsomaan lasten neurolle Mimmiä. Valitettavasti Mimmi oli vielä kuvauksissa, mutta terveiset ja kortin jätitte Mimmille. Oli pienen tytön suu hymyssä saamistaan terveisistä. Iso kiitos.

—Marjo

Sairaalaklovnit OYS

Sairaalaklovnit on yhdistys, jonka kouluttamat artistit kiertävät sairaaloissa ilahduttamassa lapsipotilaita. Toiminta tapahtuu aina lapsen ehdoilla ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Tavoitteemme on tukea lasta ja lisätä perheiden hyvinvointia sairaalassaoloaikana.

Toimimme nykyään kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa ja näistä OYS avattiin vuonna 2011. Ouluun koulutettiin tuolloin oma klovnitiimi. Toimintapäiviä on ollut kaksi viikossa, jotta ehdimme kiertämään kaikilla osastoilla.

Lesosen säätiö on tukenut Oulun sairaalaklovneja vuonna 2014. Tämä on ollut meille erittäin merkittävä tuki, jonka avulla olemme pystyneet pitämään yllä toimintaamme OYSissa suunnitellusti. Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia tästä ja siitä, että on olemassa tahoja jotka ymmärtävät työmme tärkeyden ja haluavat olla mukana sitä mahdollistamassa. Meille pieni ilo on iso asia – iso punainen KIITOS!

Meidät on otettu Oulussa vastaan avosylin heti alusta lähtien, ja olemme saaneet runsaasti palautetta lapsilta ja perheiltä.