Oulun Säätiöpäivä vie leffaan!

Säätiöpäivänä suomalaiset apurahasäätiöt haluavat kertoa ja näyttää konkreettisesti, mitä kaikkea ne tekevät ja tukevat. Oulussa Säätiöpäivää vietetään kolmatta kertaa – tänä vuonna koko perheen elokuvan merkeissä.

Kansainvälisenä Säätiöpäivänä 1.10.2017 Eija ja Veikko Lesosen säätiö sekä Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto tarjoavat yksityisnäytöksenä elokuvan Big Foot – Isojalan poika. Elokuvaliput jaetaan Pelastakaa Lapset ry:n ja Nuorten Ystävät ry:n asiakkaille, vapaaehtoisille ja verkostoille.

– Haluamme tuoda esiin arvokasta työtä, jota alueella tehdään lasten ja nuorten hyväksi. Joukossa on myös paljon vapaaehtoisia, ja haluamme tarjota pienen kiitoksen arvokkaasta työstä, kertoo Eija ja Veikko Lesosen säätiön hallituksen puheenjohtaja Raisa Lesonen.

Suomessa on lähes 3 000 säätiötä, jotka ovat tärkeitä mahdollistajia tieteessä, taiteessa, kulttuurissa – ja meidän kaikkien tavallisessa arjessa. Säätiöiden kautta kansalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa juuri itselleen tärkeisiin asioihin. Säätiöpäivä on osa Dafne-yhdistyksen (Donors and Foundations Network in Europe) toimintaa, ja sillä pyritään kehittämään säätiöiden toimintaa ja toimintaedellytyksiä Euroopan laajuisesti. Suomessa Säätiöpäivän organisoijana on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Suomen ainoa säätiöalan kattojärjestö.

Kaikille avoin lähirähinä

Säätiöpäivässä mukana on myös Lähirähinä, joka tarjoaa maksutonta, kaikille avointa toimintaa lähiliikuntapaikoissa. Sunnuntaina 1.10. on Lähirähinä-rastitehtäviä elokuvateatteri Starin ympäristössä klo 12–14. Lisätietoa: www.facebook.com/lahirahina/